Hoppa till innehåll

Bildspråk

Bilder är en viktig del i vår kommunikation och används för att förtydliga och förstärka det som sägs. Kommunens bilder ska präglas av ett och samma bildmanér för att skapa igenkänning och förmedla rätt känsla. Ett gemensamt bildspråk hjälper oss att profilera Jönköpings kommun och våra enskilda verksamheter. Om det finns möjlighet, välj gärna bilder med neutrala toner, undvik t.ex. färgstarka plagg på modeller. Att låta lugna nyanser få företräde ger ett harmoniskt intryck som inte konkurrerar med den grafiska profilens färger.

Tydligt

Våra bilder ska alltid bära sitt budskap. Bilder ska inte användas som dekor eller utfyllnad, utan ska tillföra ett mervärde som förstärker vårt budskap, både känslomässigt och innehållsmässigt. Vi eftersträvar rena kompositioner med få detaljer och undviker stökiga motiv och bakgrunder.

Aktuellt

Våra bilder ska upplevas tidsenliga. Vi ska förmedla en modern bild av Jönköpings kommun med dess människor, bebyggelse, natur och årstider.

Autentiskt

Vi undviker i alla sammanhang bilder som känns manipulerade och överdrivet arrangerade. Våra bilder ska kännas naturliga och okonstlade. Våra bilder ska fånga ögonblick och porträttera människor i samspel med varandra och omgivningen, hellre än människor som poserar för kameran.

Inkluderande

Jönköpings kommun verkar för öppenhet, jämställdhet och mångfald. Det genomsyrar även våra bilder. När vi väljer bilder ska vi göra det utifrån ett normkritiskt och inkluderande perspektiv.

 

Här ser du exempel på bilder som följer vårt bildspråk:

MÄNNISKOR

 

NATUR

 

STAD

Vi har möjlighet att ibland använda oss av en extern bildbank, så länge de foton som köps in stämmer överens med vårt bildspråk.